نمایندگی کمپانی VELP ایتالیا

نمایندگی کمپانی VELP ایتالیا

شرکت آراتجهیز از ده سال گذشته شروع به فعالیت بازرگانی نموده است وبرنامه های کاری این شرکت عمدتاً واردات انواع دستگاه های آزمایشگاهی بویژه دستگاه های کمپانی VELP بوده است. و در حال حاضر یکی از نمایندگی های رسمی فروش Velp (نماینده رسمی فروش velp) (نماینده velp در ایران) در سراسر کشور می باشد.