قیمت سمپلر آزمایشگاهی برند BOECO,WINLAB دراگون

قیمت سمپلر آزمایشگاهی برند BOECO,WINLAB دراگون

سمپلر یکی از مهمترین و پُرکاربردترین تجهیزات در آزمایشگاه می باشدکه به‌منظور برداشتن حجمی از نمونه‌های مایع و انتقال آن‌ها به ظرف مورد نظر، به کار می‌رود.